Nieuws

Hieronder het Activiteiten Programma voor 2017

Het is een goed gevuld schema geworden. Daarbij ook nog de oproep voor het maken van Vogelhuisjes door kinderen. Je kunt je daarvoor nog aanmelden tot en met 17 februari.
Beste dorpsgenoten,


Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor onze lgemene Ledenvergadering op zaterdag 11 februari


Het programma begint om 19.30 u en de bijeenkomst vindt plaats bij Podiumcafé Peter en Leni. We verzorgen onder andere een terugblik op het afgelopen Steendamsterjaar, kijken samen naar plannen voor de komende periode, en natuurlijk is er ruime gelegenheid voor gezelligheid. Een nadere agenda volgt.


met vriendelijke groet,


het bestuur van de Dorpsvereniging Steendam
Aansluiting op glasvezel is een feit!


Op 15 november heeft de z.g. ´opening´ hiervan plaatsgevonden.

Met grote dank aan inwoners van Steendam, kabelbedrijf EBC, KPN en vooral onze cooperatie Steendam eo.!!

Foto´s van de opening zijn hier op de website te zien én op de Facebookpagina.


In januari zal onder leiding van Sjouktje de 1e basis-computercursus m.b.t.. (de vele mogelijkheden van) snel internet  worden gegeven. Bericht hierover komt nog.


Steendam: gefeliciteerd met deze prachtige stap!


Voor wie nog twijfelt hier een linkje:https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/beste


Bloemschikavond

Donderdag 15 december


Beste Buurtgenoten,


Voor pasen hebben we een bloemschikavond georganiseerd, waar 23 dames de prachtigste bloemstukken maakten. (zie foto's op de site) daar ontstond het idee om dit voor kerst ook te doen. Hiervoor hebben we Vita Nova uit Wagenborgen weer uitgenodigd.


De Kosten bedragen 12.50 euro.


Belangstellenden kunnen zich voor 12 december opgeven bij podium cafe Peter en Leni of via info@dorpsverenigingsteendam.nl


Wanneer: donderdag 15 december 2016 aanvang 19.30 uur


Waar: Podium cafe Peter & Leni


Meenemen : grote schaal,( kooi,schaal die voor pasen is gebruikt) of kroon, deze spullen zijn ook bij haar te koop verder een mesje, schaar of tangetje.


Graag tot dan .  Dorpsvereniging Steendam (ontspanning/gezelligheid )


Willeke Buist.


P.S.

Verder krijgt iedereen nog een  uitnodiging in de bus.


Groetjes WillekeVerslag Inloopavond Glasvezel 17 oktober


2 Bestuursleden afwezig ivm cursus en vergadering elders. Er waren zeker 80 aanwezigen!


Mededelingen door Phyllis

Presentatie snel internet door Klaas


Mededelingen:

-Iedereen in Steendam is aangesloten en wachtende op het echte “licht”

Hoofdweg Tjuchem (even zijde) nog wat problemen door veel puin, waardoor op andere plek onder de weg door geboord moest worden. Hierbij is een raket komen vast te zitten, die is inmiddels verwijderd en de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Hoofdweg loopt vertraging op, we melden deze bewoners de vorderingen, via separate mail.

-Bij Peter en Leni, die als eerste zijn gekoppeld aan het snelle net, werkt het prima, zondagavond bleek er ruim 95 mb up en download te zijn.

-15 november de avond met Reggefiber, providers en enkele computer/tv leveranciers. Tzt uitnodiging, maar leg vast in uw agenda

-10 november presentatie van vragen die bij ieder leven rond aansluiting, gebruik , enz We gaan in op eerder gestelde vragen. Graag vragen, problemen rond het glazennet

bij ons neerleggen, middels mijn e-mail:phylhoogeveen@gmail.com. Ze worden meegenomen in de presentatie 10 november (20 uur Podiumcafé

-Cursusavonden starten vanaf half december en worden iedere maandagavond bij Peter en Leni gegeven. Er komen een aantal PC’s en wie een laptop heeft kan daarop tijdens de lessen werken.. Het programma en de aanmelding volgen later.

Elke les kan afzonderlijkk worden gevolgd, we beginnen met het verkennen en inrichten van de computer. Het worden leerzame en vooral ook gezellige avonden. Sjoukje geeft de cursussen en ik assisteer in de zaal.

De kosten zijn 5 euro per avond en dekken zo de (materiaal)kosten. U krijgt de lessen op papier mee naar huis, waarbij ook wat huiswerkopdrachten. Bij heel veel aanmeldingen, splitsen we de groep in 2 avonden in dezelfde week.

-U heeft een cameraman zien filmen. Hij (Cammission/Bauwens film works) maakt een film over het glasvezelnetwerk Steendam, gedeeltes van het proces zijn inmiddels vastgelegd. Doel is een mooie film van ons project, die in elk geval op ons openingsfeest vertoond gaat worden.

-Wie nog een e-maail adres toe wil voegen kan dat op een lijst doen. We hopen nu samen met de dorpsvereniging tot een complete lijst te komen, zodat niemand verstoken blijft van informatie vanuit de coö of de dorpsvereniging.


Presentatie:

Deze komt waarschijnlijk apart op de website te staan.Activiteiten rond Damsterplas

Donderdagavond 22 september heeft de raad van Slochteren financiële middelen beschikbaar gesteld voor de inrichting van Landschapspark Damsterplas. Ondertussen is er al gestart met de inrichting zoals iedereen al heeft kunnen zien die richting Siddeburen rijdt. Het betreft de basisinrichting (zoals die als vergunningsvoorwaarde is geaccepteerd door de provincie). Met de inrichting is aan alle vergunningsvoorwaarden van de ontgrondingsvergunning voldaan. Na de inrichting is er ruimte voor mogelijke andere initiatieven. Tot op heden hebben van geen van de initiatiefnemers concrete voorstellen ontvangen. Alle ideeën voor nader invulling zullen worden beoordeeld en aan het college worden voorgelegd.


"Misschien was het je al opgevallen dat er in het Steendamsterbos op meerdere plekken zand is gestort? Prettig om niet meer door de blubber

te hoeven banjeren? Dit hebben we te danken aan Staatsbosbeheer en de gemeente Slochteren (die samen zorgden voor het zand) en de vrijwilligers van het Kabouterpad (die zorgden voor het scheppen en het storten).

Mensen bedankt!"

Verslag van de bijeenkomst van

maandag 12 september.


Op de agenda stond: de glasvezelaansluiting bij u thuis en vragen die bij onze inwoners leven rond de glasvezelaansluiting.

Agendapunt door ons toegevoegd: De regeling snel internet Groningen.


Enkele mededelingen door Phyl Hoogeveen.

-De Hoofdwegbewoners krijgen zsm hun 16 mm kabel aangemeten. Men kan dan zelf de kabel ingraven of dit door een graafbedrijf laten doen. Let wel, bij dit laatste dient het graafbedrijf een

klimmelding aan te vragen, ook als je zelf met een graafmachine aan het werk gaat. Uitleg bij het meten, zsm door Phyl.

-EBC is bezig met blazen van de vezels, tevens al 70 woningen voorzien van de aansluitingskastjes. NB De 16 mm kabel moet in huis zijn tot waar het kastje geplaatst moet worden.

-EBC komt langs om kastjes te plaatsen, bij wie thuis is, zo niet komen ze later terug.

-In de week van 19 september wordt het eigendom van het netwerk overgedragen van EBC naar de KPN en notarieel beschreven.

—Hierna kan ieder de postcodecheck doen om te oriënteren op providers.

-In week 40 is de popkast gebruiksklaar.

-Daarna 1e aansluiting , die van Peter en Leni. Deze wordt 12 oktober getest.

-17 Oktober grootse opening van ons glasnet door Reggefiber in Podiumcafé Peter en Leni, hierbij providers aanwezig.

-Hierna kan men definitief aanmelden bij een provider, op deze avond kan men nog vragen kwijt bij aanwezige providers.

-Maak een lijst van al je apparaten die op internet aangesloten gaan worden, ook type, merk, enz. Dit is een hulp bij je vragen over de aansluiting aan de providers.


De presentatie door Klaas Smit: Glasvezelaansluiting bij u in huis.

Een heldere presentatie, echter een paar beelden bestaan uit louter tekst, dit is om thuis rustig door te lezen. De presentatie staat ook op de dorpswebsite.


Regeling snel internet Groningen, toegelicht door Henk Bos

Deze regeling is een concept dat nog aan de provinciale staten moet worden aangeboden en bijgesteld, voordat deze  (evt) van kracht wordt.

Er is al veel over in het DVHN geschreven en het heeft bij velen tot verontwaardiging geleid. Er zijn al een aantal reacties door het Coöp bestuur naar diverse provinciale politici en ambtenaren gestuurd,

we houden het heel goed in de gaten. Oa door vergaderingen bij te wonen van het provinciebestuur en het praten met enkele politieke partijen.

De regeling wil de 9 gemeentes die door de aardbevingen zijn getroffen op snel internet aansluiten (is niet persé glasvezel, kan ook door nog geschikte koperen KPN leidingen gaan, of een combi en ver afgelegen huizen/boerderijen kunnen uitgesloten worden) Degene die het aan gaat leggen moet aan een aantal eisen voldoen oa: -er moeten min 500 aansluitingen per project mee worden genomen; -het mag niet een gedeelte van een gemeente zijn; -van te voren moet alles onderzocht zijn en door een register-accountant zijn goedgekeurd. Het zal 4000-5000 euro gemiddeld per aansluiting gaan kosten en er is zo’n 40 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Klein rekensommetje geeft als uitslag dat dan 10.000 aansluitingen gerealiseerd kunnen worden. Er zijn ongeveer 65.000 panden in de aardbevingsregio. En kan dit alles voor 2018? Wordt vervolgd, maar wij hebben over 2 maanden allen glasvezel-internet, het allehenslste!


Vragen rond de glasvezelaansluiting,

Wij hadden op flappen 3 mogelijke groepen internetgebruikers opgeschreven, met de vraag: Bij welke groep denkt u te horen.

A. Ik wil zo weinig mogelijk merken van de overgang naar glas.

B. Ik ga kijken of glas een aanleiding voor mij is om mijn bestaande situatie aan te passen.

C. Ik wil graag alle mogelijkheden benutten om straks mijn internet optimaal te benutten.

In  A heeft 1 persoon zich herkent  B. kreeg 6 volgers en bij C waren 16 streepjes gezet.

4 Mensen konden nu nog niet bepalen of ze bij B of C gaan horen, immers wat komt er op me af?

Niet iedere aanwezige heeft een reactie gegeven, wij menen in elk geval de conclusie te kunnen trekken dat er straks veel gaat veranderen op het Steendammer internet.

Een aantal vragen is door het bestuur of onze gast Herbert Sloesewei beantwoord:

Kun je meerdere tel. nrs hebben op 1 glaasjeselaansluiting? Ja, men betaalt dan wel voor 2 nrs, per provider verschillend.

Kan men 2 pinapparaten activeren op 1 glasvezelabonnement? Ja

Kun je meerdere tv toestellen aansluiten via wifi? Ja, hoeveel en de kosten hangen van je provider en soort abonnement af.

Wanneer kan ik me bij de door mij gekozen provider aanmelden? Handig is om zsm te starten met een keuze bepalen, dan op 17 oktober de laatste antwoorden op vragen te krijgen van Reggefiber of aanwezige providers.

Dan kun je aanmelden bij nieuwe provider en oude provider opzeggen. Blijf je bij dezelfde, dan is er geen overstaptijd. Providers bieden overstapservice, dus nieuwe provider zorgt dan voor afzeggen oude provider. Dit duurt ongeveer 2 weken.

Komt de router ook in de meterkast? De router komt vlakbij het internetaansluit kastje. Beide hoeft niet in de meterkast.

Kun je ook gedeeltelijk bekabeld aansluiten? Ja, je kunt ook binnenshuis een verlengde (glasvezel)kabel naar plek brengen vanwaaruit je wifi gebruikt, bv naar tuinhuis, kamer bij verstgelegen terras. Een wifiversterker (soort 2e router) is ook mogelijk indien je een groot huis of dikke muren hebt. Sommige providers leveren die gratis bij nieuw abonnement.

Een verhelderende avond met grote opkomst en aantal afmeldingen (dank voor het melden),

Voor 17 oktober volgt een uitnodiging, reserveer alvast in uw agenda,


De presentatie die is gehouden KUNT U HIER VINDEN!
Donatie aan de Dorpsvereniging


Eigenlijk staat het hierboven verkeerd want de donatie is natuurlijk voor ons Dorp en zeker niet voor de vereniging.

Een paar weken geleden heeft de Oud-Papier-Commissie-Tjuchem besloten om een donatie van € 250,= te doen aan Steendam ter besteding voor een lopend project van onze dorpsvereniging. De Dorpsvereniging Steendam heeft het geld in dank aanvaard en heeft bedacht om deze donatie te bestemmen voor 'aankleding van onze dorpstraat', de Damsterweg. Dat zou kunnen in de vorm van bloembakken bij de brug en bij beide ingangen van het dorp, of voor 30km borden met een humoristische uitstraling, in een poging om de (soms) waanzinnige snelheden hier te temperen.

We gaan o.m. nog in conclaaf met een lokale kunstenaar, want uiteraard willen we een 'keuzemenu' aan onze inwoners voor kunnen leggen.

In ieder geval willen wij de Oud-Papier-Commissie-Tjuchem bedanken voor het prachtige gebaar van de donatie uit ons 'zusterdorp' Tjuchem.


Wordt vervolgd.

NIEUWS VANUIT HET KABOUTERBOS IN DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Aan: Inwoners Steendam en Hoofdweg Tjuchem tot N33,


Uitnodiging glasvezelbijeenkomst GP6

12 juli vanaf half 8 Podiumcafé Peter en Leni


Beste Steendammers, Hoofdweggers,


In onze 5e bijeenkomst over de voortgang van het Glasvezel-Project (rapportages van

Klaas en Henk van GP5, 22 juni staan inmiddels op site van de dorpsvereniging)

hebben wij als bestuur aangegeven dat wij er behoefte aan hebben dat jullie

meedenken over de vraag wat we straks met die fraaie glazen infrastructuur gaan

doen.

wij onderscheiden daarbij twee invalshoeken.


1. De gebruiker.

    Een bijdetijdse infrastructuur is natuurlijk fantastisch, maar wat gaan de

Steendammers er mee doen? Gaan we genieten van alles wat het wereld wijde web te

bieden heeft aan communicatie-mogelijkheden, films , muziek enz enz en is dat al

mooi genoeg. Of gaan we het naar onze hand zetten en gebruiken om hobby, werk en

groepsverbanden uit te breiden?

 Wij hebben als bestuur geen idee wat jullie wensen en mogelijkheden zijn. Aan welke

vaardigheden hebben jullie behoefte en op welke onderdelen hebben jullie ervaring

en kennis die we kunnen delen? Bij de uitnodiging die via de email is verzonden, zit een formulier waarmee jullie een eerste antwoord op deze vraag kunnen geven. Schroom niet om ook de open slot-vraag te beantwoorden en wees niet bescheiden: op internet is een een-oog al gauw koning en we kunnen waarschijnlijk alles wel gebruiken.

Het eerste deel van de avond willen wij gebruiken om jullie behoeften te peilen. Wij

zullen daartoe een prikkelend overzicht van jullie mogelijke "web-plek" schetsen.

Wij hebben als Steendammers  een unieke mogelijkheid het internet-gebruik goed aan

te pakken: een goed begin is op het web het hele werk. Maak gebruik van de "Wet op

stimulerende achterstand".

De inventarisatie moet leiden tot de organisatie van een help-desk (dat in ieder

geval) en workshops/cursussen op onderdelen.


2. De coöperatie.

En daarmee zijn we aan het tweede onderwerp van de avond: welke rol vinden jullie

dat de cooperatie moet spelen bij het faciliteren en ontwikkelen van het gebruik van

Internet.

Een helpdesk en opleidingen liggen o.i voor de hand. Maar wat te denken van een

inkoop-functie. Gaan we samen op zoek naar een contract bij een service-provider?

Gaan we streven naar standaardisatie op bijv routers, wifi's etc? Er valt niet

alleen geld te besparen, maar ook het onderhoud en het elkaar helpen wordt veel

makkelijker.

En zijn er maatschappelijke sectoren (zorg, energie, milieu, onderwijs enz enz) die

wij makkelijker samen kunnen aanpakken omdat we een gemeenschappelijk platform

hebben in een dorps-site?

En hoe organiseren wij vervolgens onze samenwerking?


Voor beide invalshoeken hebben wij een strategie nodig en om die te ontwikkelen

willen wij twee werkgroepen starten. Wij hopen dat jullie daaraan een bijdrage

willen leveren en op 12 juli aanwezig zullen zijn.

Graag willen wij het formulier workshops (zie de bijlage in je email), vòòr 12 juli, ook als u dan niet aanwezig bent, ingevuld retour via de mail of in de brievenbus van Peter en Leni.


met vr groet


bestuur coop